Sémantika
pravý význam html značek

Hlavní strana » Návody » Citace a zkartky

Citace a zkratky

Správně zapsané citace

K zapisování citací slouží celkem tři elementy a sice <q>, <blockquote> a <cite>. Každý z nich má pochopitelně jinou funkci. První dvě značky jsou si nejvíce podobné, protože do obou z nich vkládáte citovaný text, ale s tím rozdílem, že <q> je řádkový element a <blockquote> blokový. Takže pokud máte krátkou citaci, kterou vložíte přímo do odstavce, použijete značku <q>. Jestliže ale chcete zapsat delší citaci, která se má zobrazit jako samostatný odstavec (nebo odstavce - <blockquote> jakožto blokový element může obsahovat další odstavce), použijte právě <blockquote>.

Obě tyto značky mají ještě nepovinný atribut cite (pozor - neplést se značkou <cite>), který obsahuje URL, odkud je text citován. Problém tohoto atributu je ten, že v praxi je k ničemu, protože neznám způsob, jak tuto adresu nějak využít (jedině se podívat do zdrojáku). V prohlížeči se totiž nikde nezobrazí, takže je tam vlastně k ničemu. Ale ze sémantického pohledu, pokud tedy necitujete třeba z nějaké knížky atp., by tam být měla.

Poslední značka <cite> obsahuje další zdroje k citaci nebo například jméno osoby, která je zrovna citována. Příkladem budiž tento zápis:

<p><cite>Yuhů</cite>, na otázku zda je podtržítkový hack validní, odpověděl, cituji: <q cite="http://www.mraveniste.org/weblog/2004/10/21-css-valid.html">
Hele to je blbý, já validitě vůbec nerozumím. Řeknu ti na to ale následující a můžeš mě i citovat: Podtržítkový hack funguje.</q></p>

Zkratky a zkratová slova

I zkratky mají v HTML svou značku, respektive hned dvě. První z nich, <abbr>, slouží k vyznačováních zkratek a druhá značka <acronym> k označení zkratového slova. Rozdíl mezi zkratkou a zkratovým slovem je asi takový, že zkratové slovo vyslovíte jako jedno slovo, kdežto zkratku hláskujete po písmenkách. Takže například NATO je zkratové slovo a CSS je zkratka. Používání značky <abbr> má ale jeden takový háček a to ten, že MSIE tuto značku prostě nezná :(.

Pouze vyznačit nějakou zkratku moc velký význam nemá, správně by totiž ještě měla obsahovat vysvětlení. Obvykle se vkládá do atributu title, takže například zkratka CSS má ve zdrojáku takovýto zápis:

<abbr title="Cascading Style Sheets - Kaskádové styly">CSS</abbr>

Nyní ale vzniká poměrně velký problém. Ze sémantického hlediska by měly být označeny všechny zkratky a všechny by také měly mít vysvětlující atribut title. Jenomže zkratka se obvykle vyskytne vícekrát na stránce a není zrovna uživatelsky příjemné, pokud je každé druhé slovo tečkovaně podtrhnuté, což uživatele neustále podvědomě nutí na slovo najíždět myškou a uživatelé se čtečkami to také může poměrně dost otravovat. Proto vznikla teorie, že atribut title by měla obsahovat zkratka pouze při svém prvním výskytu. Řešení ponechám na vás. Snad vám k tomu pomůže i článek Jak psát (a nepsat) zkratky od Martina Snížka. Na tomto webu jsem se rozhodl dát všem zkratkám title, kde jsem vepsal jak originální znění zkratky, tak český překlad.

Jen ještě jedna technická poznámka na konec - pokud značka <abbr> nebo <acronym> obsahuje atribut title, vykreslí se zkratka s tečkovaným podtržením, aniž byste to museli zapisovat (v Opeře nesmí být title prázdný). V MSIE samozřejmě nefunguje.

  • Hlavní strana
  • Návody
  • Download
  • Odkazy
  • Kontakt
  • «« Seznamy » rozcestník « Zdrojové kódy »»

    o web se stará Lukáš Havrlant (kontakt)